Úvodní stranka SDH Kozlov Myslivost Kontakt

Vítejte na oficiálnich stránkách obce KOZLOV

Myslivecké sdružení Hubert Kozlov o.s.


               
Jednatel Borovský Josef
starosta honebního společenstva Bouma Josef


Honitba je zařazena do III. jakostní třídy s normovaným stavem 47 ks srnčí zvěře. Dále se zde vyskytuje zvěř černá, v malé míře zajíc, bažant a koroptev, mezi škodnou zvěří převažuje liška.

Členové MS pořádají v průběhu roku několik naháněk na černou a škodnou zvěř, na které pravidelně zvou i členy z okolních mysliveckých sdružení. Srnčí zvěř se loví individuelně podle každoročně vypracovaných a schválených plánů lovu. Trofeje ulovené zvěře se každoročně předkládají na okresní přehlídku, kde se posoudí a vyhodnotí správnost odlovu. 

Pro zajištění zimního přikrmování zvěře chodí myslivci na různé brigády. Seno si obstarává každý sám. Brigádně se provádí též pěstební činnost na lesních porostech nebo zřizování a opravy mysliveckých zařízení.

Jak postupovat při nálezu uhynulé zvěře?

    Při nálezu uhynulé zvěře k této zvěři v žádném případě nechoďte (možné riziko přenosu některých chorob např. tularémie, vzteklina) a prosím co nejdříve místo nálezu nahlaste nejbližšímu členovi MS nebo na tel. číslo 739 735 197 (pan Bouma).

Jaká jsou omezení návštěvníků pohybujících se v honitbě?

Historie
dříve myslivecké sdružení JASANKA se sídlem v Kozlově, vzniklo v roce 1993 odtržením od stávajícího MS Číhošť.
Výměra honebních pozemků, které byly pronajaty od Honebního společenství, bylo 1086 ha. Zasahovalo do 9 katastrálních území mezi silnicí z Ledče nad Sázavou do Vrbky, cestou do Hlohova a potokem zpět do Ledče.
Myslivecké sdružení Jasanka se sídlem v Kozlově řídili: Předseda Josef Vosyka, místopředseda Josef Bouma a myslivecký hospodář František Vála.Odkazy:

    Snímky z okresní výstavy trofejí 2011

Okaz na video z chovatelské přehlidky Havličkův Brod

Pozvánka na valnou hromadu HS Jasanka

Nově vzniklá honební společnost HUBERT - Kozlov o.s.

Naháňka 29.11.2014 MS Hubert-Kozlov