Úvodní stranka SDH Kozlov Myslivost Kontakt

Vítejte na oficiálnich stránkách obce KOZLOV


Úřední deska
-
 Územní plán KOZLOV


 • Obsah

 • OOP Opatření obecné povahy

 • A1 Textová část text

 • A4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000

 • B1 Textová část zpracovaná projektantem text
 • B2 Textová část zpracovaná pořizovatelem text

 • B3 Koordinační výkres - komplexní 1:5000

 • B4 Koordinační výkres - detail Olešné 1:2000

 • B5 Koordinační výkres - detail Kozlova 1:2000

 • B6 Koordinační výkres - detail Leštiny 1:2000

 • B7 Výkres ÚSES, ochrana přírody a krajiny 1:5000

 • B8 Výkres širších vztahů 1:50000

In-počasí

TOPlist